ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Justin Trudeau ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ Sophie Grégoire Trudeau ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ | Justin Trudeau and wife Sophie Gregoire Trudeau are separating,

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ…